เพื่อสร้างซัพพลายเชนด้านอวกาศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อสร้างซัพพลายเชนด้านอวกาศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ2 ก.ย. 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — 2 กันยายน 2565 :บริษัทมิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตดาวเทียมและผู้ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม เผยแผนรุกธุรกิจในอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าลงทุนสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ตั้งเป้าเป็นผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. มิว สเปซ ตั้งใจที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทั้งหมด 

ตั้งแต่การจัดหาวัสดุในการผลิตดาวเทียมและส่วนประกอบการบินและอวกาศ

ไปจนถึงการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและองค์กรชั้นนำของประเทศมากมาย“มิว สเปซ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาดาวเทียมและระบบพลังงานสูง การให้ความสำคัญกับการลงทุนใน 3 ด้านที่สำคัญต่อการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมอวกาศ 

ได้แก่ ความรู้ด้านทุนมนุษย์ อุปกรณ์และเครื่องจักร และวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือ จากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มิว สเปซมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม Start-Up รุ่นเยาว์ให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ ด้วยเหตุนี้ เราหวังว่าจะได้เห็น ธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”

ตามรายงานทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศ มีสื่อหลักและกลุ่มนักวิเคราะห์ชั้นนำประเมิน

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอวกาศทั่วโลก รายงานระบุว่าภายในปี 2569 มูลค่าของอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นจาก3.1 พันล้านดอลลาร์เป็น7.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งอาจมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสร้างงานและอาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นยังขยายผลเชิงบวกให้แผ่ขยายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยงานแถลงข่าว “ Thailand Space Supply Chain: A 10 Year Plan to be fulled Aerospace Manufacturer”  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำ เช่นAIRBUSผู้ผลิตการบินระดับโลก และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ จากGISTDA (Geo- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

“บทบาทของอุตสาหกรรมอวกาศเปลี่ยนไปจากเดิมเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้น แต่เมื่อ New Space Economy เข้ามาดำเนินการ ภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. ถือเป็นองค์กรหลักที่มีส่วนในการสนับสนุนและผลักดัน New Space Economy ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศตลอดจนผลักดันนโยบายของรัฐบาลผ่านแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) ซึ่งนำเสนอแนวทางการสร้าง ห่วงโซ่อุปทานอวกาศของประเทศไทยและทำให้เป็นอุตสาหกรรมอวกาศอย่างเต็มรูปแบบ”).

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net