ช่วยสร้างท่อส่งของโครงการธนาคาร และใช้เงินทุนสาธารณะระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยสร้างท่อส่งของโครงการธนาคาร และใช้เงินทุนสาธารณะระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

แค่เปลี่ยนผ่าน : การเปลี่ยนผ่านต้องใช้ทั้งมิติในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ รัฐบาลต้องการมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาในการซื้อสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับค่าพลังงานที่สูงขึ้น มาตรการเหล่านี้ควรขยายไปถึงคนงานเหมืองถ่านหินและคนงานอื่น ๆ และชุมชนที่ต้องพึ่งพาภาคส่วนคาร์บอนสูงในการดำรงชีวิต ในแนวหน้าระหว่างประเทศ การสนับสนุนทางการเงินจะมีความจำเป็นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา 

ซึ่งคาดว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่มีวิธีการเพียงเล็กน้อยที่จะจ่าย

ผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนรายใหญ่ เช่น จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้ สิ่งนี้จะลดการปล่อยก๊าซส่วนใหญ่ทั่วโลก แต่ยังให้โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีและนโยบายเพื่อให้ประเทศอื่น ๆ 

ปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้นและราคาไม่แพง ถึงกระนั้น หากไม่มีนโยบายด้านสภาพอากาศโลก ตัวปล่อยขนาดเล็กในปัจจุบันจะกลายเป็นตัวปล่อยหลักเมื่อจำนวนประชากรและรายได้เพิ่มขึ้น เหล่านี้ยังเป็นประเทศที่มักจะได้รับผลกระทบหนักขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่านนั้นยากกว่าที่จะแบกรับ เนื่องจากความต้องการพลังงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วและพื้นที่งบประมาณน้อยลงสำหรับการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

การเงินด้านสภาพอากาศ—การจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

กำลังพัฒนาจะช่วยให้สามารถแบ่งเบาภาระได้มากขึ้น และช่วยให้เศรษฐกิจโลกบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งเตรียมพร้อมที่จะเพิ่ม NDCs ของตนหากพวกเขาได้รับเงินช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเนื่องจากโอกาสในการลดผลกระทบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในโลกมีอยู่มากมายในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา จึงอยู่ในความสนใจของทั่วโลกที่จะต้องดำเนินการตามเหล่านี้

ทำไม เนื่องจากโครงการกองทุนขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับประเทศเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เรามุ่งเน้นที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถรับประโยชน์จากโครงการกองทุนได้ในขณะนี้ และเรากำลังเสนออีกหนึ่งนวัตกรรม ซึ่งก็คือการให้คณะกรรมการของเรามีส่วนร่วมมากขึ้นในกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือในกรณีที่เรากำลังสร้างเส้นทางสู่โครงการกองทุนเต็มรูปแบบ 

เมื่อคุณดูจักรวาลของประเทศที่มีสิทธิ์ เราจะจัดสรรประเทศที่มีความสนใจและความต้องการอยู่แล้วสำหรับโปรแกรมกองทุน หรือมีโปรแกรมกองทุนอยู่แล้ว และเราสามารถเพิ่มเติมได้ ทำไม เนื่องจากโครงการกองทุนขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับประเทศเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เรามุ่งเน้นที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถรับประโยชน์จากโครงการกองทุนได้ในขณะนี้ และเรากำลังเสนออีกหนึ่งนวัตกรรม ซึ่งก็คือการให้คณะกรรมการของเรามีส่วนร่วมมากขึ้นในกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น 

หรือในกรณีที่เรากำลังสร้างเส้นทางสู่โครงการกองทุนเต็มรูปแบบ เมื่อคุณดูจักรวาลของประเทศที่มีสิทธิ์ เราจะจัดสรรประเทศที่มีความสนใจและความต้องการอยู่แล้วสำหรับโปรแกรมกองทุน หรือมีโปรแกรมกองทุนอยู่แล้ว และเราสามารถเพิ่มเติมได้ ทำไม เนื่องจากโครงการกองทุนขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับประเทศเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เรามุ่งเน้นที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่สามารถรับประโยชน์จากโครงการกองทุนได้ในขณะนี้ และเรากำลังเสนออีกหนึ่งนวัตกรรม 

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com